هنوز هم

بعد از اينهمه سال و ماه آزگار

قدمهايت

دلم را می لرزاند

و نگاهت

قلبم را!

هنوز هم

بعد از اينهمه دل دل آزگار

بوسه ات عشقی دارد

که جهان را می لرزاند

عاشقم انگار که اينگونه

ميخوانمت!

/ 0 نظر / 5 بازدید