امروز يکی ازم پرسيد تو اين لحظه بزرگترين خواستت چيه روم نشد بگم دلم ميخواست بارباپاپا بودم تا با گفتن (بارپاپاپا عوض ميشه ) عوض ميشدم.

ميدونم که بايد تغيير کنم حتی ميدونم تغييراتی که اون کرده کاملا طبيعيه اما انگار منم که گير دادم هنوز مثل ۲ سال پيش باشم و ول کن معامله هم نيستم .

به خدا من ميخوام تغيير کنم اما وردشو بلد نيستم.

/ 0 نظر / 5 بازدید