انگار همين ديروز بود تو وعده دادی من دل دادم انگار همين ديروز بود  تو گريستی من خنديدم ميدانم فردا ميايد من ميگريم و تو ميخندی!
/ 0 نظر / 4 بازدید
تیر 85
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
5 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
9 پست
خرداد 83
5 پست
اسفند 82
20 پست
بهمن 82
34 پست
وبلاگ
120 پست
پرشین_بلاگ
120 پست